V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice označování masných výrobků:

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) považuje aktuální výstupy z činností Mezinárodního úřadu pro výzkum rakoviny (IARC), který pracuje pro Světové zdravotnické organizace (WHO), za poplašné a neobhajitelné.

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice výběru kvalitního hovězího a vepřového masa:

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice značení GDA (doporučené denní množství) na obalech potravin:

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice označování masných výrobků:

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o možnostech využití radiofrekvenční identifikace v potravinářství:

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice GMO ve vztahu k potravinářské výrobě:

Český svaz zpracovatelů masa si v nadcházejícím roce 2010 připomene historické výročí cechu řeznické řemesla, kdy se před sedmi sty lety, v době vlády krále Jindřicha Korutanského, řeznický cech oddaně postavil na stranu české šlechty a pomohl svým udatným zásahem vstoupit Janu Lucemburskému s manželkou královnou Eliškou Přemyslovnou do Prahy.

Český svaz zpracovatelů masa získal dotace z Evropské unie na vzdělávání svých členů. Na projekt, s názvem „Masu rozumíme již 700 let", je vyhrazena celková částku 35 mil. Kč, kdy 25 mil. Kč je hrazeno z EU a 10 mil. je doplněno formou spoluúčasti zapojených firem. Konkrétně se jedná o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dusitan sodný nebo dusitan draselný se používá jako podíl dusitanové solicí směsi k solení masa a masných výrobků. Dusitan je toxickou látkou, což může vyvolat obavy z jeho příjmu v potravinách.