​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

O Českém svazu zpracovatelů masa

Český svaz zpracovatelů masa je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků.

Hlavním posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů, uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Svaz je živnostenským společenstvem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) a zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Svaz podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Prosazuje rozvoj a obhajuje postavení svých členů, přidružených členů a čestných členů v podmínkách tržního hospodářství. Činnost Svazu se řídí zásadami dobrovolnosti a demokracie.

 

Hlavní činností je:

  • Zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů masozpracujícího průmyslu.
  • Odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování masa včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.
  • Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice zpracování masa vztah a nebo navazují na jeho činnost.

 

Vedlejší činností je zejména:

  • Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého masozpracujícího průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců.
  • Provozování oborového informačního systému.
  • Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování masa.