​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126logo Meating 2022

Logo ČSZM

 

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 8.listopadu 2022 již 12. setkání a konferenci masného průmyslu Meating 2022 v OREA Congress Hotelu Brno (Hotel Voroněž).

 

Celou fotogalerii z konference Meating 2022 naleznete zde.

Fotogalerii Meating 2022 - Partneři naleznete zde.

 

Velký zájem o získání nejnovějších informací z oboru v období probíhající energetické krize potvrdil vysoký počet účastníků, kterých bylo více jak 420. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly. Konferenci podpořila celá řada významných partnerů. Titulárním partnerem byla společnost Czech Promotion, a dále byla podpořena 48 zlatými partnery, 9 stříbrnými partnery, 3 partnery a 2 mediálními partnery, kteří vytvořili příjemné, prostředí v předsálí přednáškové haly. Většina z nich měla možnost předvést své nejnovější výrobky využitelné v masném průmyslu včetně jejich odborné konzultace.

Ministerstvo zemědělství
CzechPrmotion

Všichni účastníci obdrželi v místě registrace podklady s programem k celodennímu jednání. Pro zpestření jednotlivých přednášek konference bylo možné využít aplikace SLIDO, kde mohli účastníci po celou dobu konference položit různé dotazy přednášejícím. Musíme konstatovat, že tato forma diskuze byla letos často využívána. Pro čestné členy a zasloužilé pracovníky masného oboru bylo připraveno pozvání od předsedy ČSZM Karla Pilčíka, ke společnému slavnostnímu obědu.

 

dsc00008 52501540534 o 384Velkému zájmu se těšila soutěž „Nejlepší Gothajský salám Meating 2022“. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 výrobců, kterým tímto chceme poděkovat. O vítězi této soutěže rozhodli v anonymním hodnocení samotní účastníci konference. Nejvyšší počet hlasů a titul „Nejlepší Gothajský salám Meatingu 2022“ získala firma Prantl Masný průmysl s.r.o. Do hodnocení se zapojilo přes 100 účastníků. Firma METTLER TOLEDO a PVA Systém, pro účastníky připravila další soutěže s názvem „Nevážné vážení“, ve které se jednalo o co nejpřesnější odhad váhy balíčku, a také „Super řízek“, kde soutěžící naklepávali řízky lépe než stroj.

 

Vlastní odborný program konference zahájil předseda ČSZM Karel Pilčík. Ve Velkém sále Kongresového centra se uskutečnilo od 9:00 do 17:00 hodin celkem 12 zajímavých přednášek.

Dopolední blok a panelovou diskuzi moderoval pan Jan Pivoňka, VŠCHT Praha.

 

dsc00060 52501814808 o 384Prvním přednášejícím byla Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky. V úvodu své přednášky se věnovala energetické situaci v České republice. Zdůraznila, že zpracování masa a masných výrobků patří mezi energeticky velmi náročná odvětví. Vláda prozatím zastropovala ceny elektřiny a plynu pro malé a střední podniky, nicméně výše zastropovaných cen je v porovnání s okolními státy poměrně vysoká. Zastropování se zatím netýká velkých podniků. Potravinářská komora České republiky apelujeme na vládu České republiky, aby pomohla i velkým podnikům, nicméně vláda preferuje jednotné celoevropské řešení. Podporuje zastropování cen energií pro všechny podniky bez rozdílu na nějaké rozumné výši, např. jako je evropský návrh na zastropování ceny silové elektické energie ve výši 180 euro / MWh (4.500,- Kč). Pokud tato krize bude pokračovat bez další podpory, čeští výrobci se stanou nekonkurenceschopnými a výrazně se zvýší podíl dovážených potravin. Přednesený návrh řešení současné situace počítá s jednotným celoevropským řešením podpory v oblasti energetiky pro velké podniky (zastropováním cen elektřiny a plynu pro všechny podniky bez rozdílu), se snížením DPH na potraviny (z 15 % na 5%), dočasné odložení zelených cílů a zastavení kroků, které by mohly ohrozit evropskou potravinovou bezpečnost. V další části se paní prezidentka zmínila o dočasném krizovém rámci a o českých cechovních normách, kde je aktuálně registrováno 2211 výrobků od 357 výrobců potravin, 10 výrobců krmiv a 12 chovatelů zvířat. České cechovní normy evidují 175 výrobků pro výsekové maso, 785 pro masné výrobky celkem od 36 výrobců.

 

dsc00304 52500772902 o 384Druhou přednášku měl pan ředitel Martin Štěpánek z Ministerstva zemědělství ČR, který se zaměřil na novelizaci legislativy. Zmínil se zejména o novele zákona č.110/1997 Sb. o potravinách, tabákových výrobcích, který je platný od 1.1.2022, kde došlo k upřesnění původu potravin. Informoval o diskuzi ke kontrolám dvojí kvality potravin podle návrhu Státní zemědělské a potravinářské inspekce a o záměru novelizovat komoditní vyhlášku č.69/2016 Sb. v návaznosti na technologický vývoj a podněty z praxe. Cílem je zpřesnění současného znění a modernizace vyhlášky. Dále prezentoval stanovisko Mze na základě jednání Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy, ke způsobu dobrovolného označování „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádření s podobným významem, které bude uplatňované od 1. 7. 2022. Informoval o stavu legislativního schválení novely Zákona o významné tržní síle. V přednášce se zabýval také ochranou názvu masa a masných výrobků ve vztahu k alternativním potravinám (imitacím), harmonogramem legislativních předpisů v EU pro rok 2023, rozsahem označování potravin na etiketách, podporou zpracování zemědělských produktů, zvyšováním konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu a podporou energie v rámci titulu „Dočasný krizový rámec“.

 

dsc00357 52501539654 o 384Třetím přednášejícím byla paní Adéla Paďourková, zástupce Agrární komory ČR v EU. Zaměřila se na „Cíle Evropské zelené dohody“, jejím cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. EK tvrdí, že současné vzorce spotřeby potravin jsou neudržitelné jak z hlediska zdraví, tak z hlediska životního prostředí. Průměrný příjem energie, červeného masa, cukrů, soli a tuků v EU nadále překračuje doporučené hodnoty, zatímco spotřeba celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, luštěnin a ořechů je nedostatečná. Nejdůležitější bude zvrátit do roku 2030 nárůst nadváhy a obezity v celé EU. Díky přechodu ke stravě obsahující více rostlin a méně červeného a zpracovaného masa a více ovoce a zeleniny se sníží nejen rizika život ohrožujících onemocnění, ale také dopad potravinového systému na životní prostředí

„Zásadní oblast výzkumu se bude týkat mikrobiomu, potravin z oceánů, městských systémů zajišťování potravin, jakož i zvýšení dostupnosti a množství zdrojů alternativních bílkovin, jako jsou rostlinné, mikrobiální, mořské a hmyzí bílkoviny a náhražky masa“.

Kroky EU se budou zaměřovat na emise ze živočišné výroby, na snížení antibiotik o 50 %, na nové označování výrobků značkami welfaru, Eko - Score, Nutri- Score, nutriční profily a na země původu. Snahou je omezit emise čpavku a methanu v živočišné výrobě. V oblasti welfaru je cíl zaměřen na zrušení klecových chovů zvířat a omezení přepravy zvířat, včetně snížení jejich porážek. Podporovat výrazně alternativní potraviny včetně zavedení alternativního masa, rostlinných alternativ, hmyzích výrobků, mořských řas a 3D tisk. Dalším cílem je rozšířit ekologické zemědělství na 25 % orné půdy. Do roku 2030 se mají snížit pesticidy o 50 %, hnojiva o 20 % a orná půda z produkce o 10 %. Odpady z potravin by se měli snížit o 50 %.

Přednáška jasně ukázala na agresivní reklamu a propagaci alternativních potravin v návaznosti na vysoké investice některých nadnárodních korporací (Unilever, Nestle, Nature Farm, Danone a další). Výše zmíněné společnosti usilují velmi intenzivně o prosazování jejich náhražek, které mají nahradit v co nejvyšším poměru živočišné produkty. K tomuto účelu zveličují polopravdy o mase a masných výrobcích, potažmo živočišných produktů a jejich vlivu na zdravotní stav obyvatel. V roce 2021 společnosti do výroby alternativních potravin investovaly 5 miliard dolarů. Na druhé straně tyto korporace ani příslušné orgány EU nemají vůbec žádné dlouhodobější vědecké výsledky, jak tyto alternativní potraviny z hmyzu, rostlin, hub, fermentací, řas a alternativních laboratorních proteinů ovlivní zdravotní stav lidské populace. Běžně se jedná o imitace masa, mléka, vajec, hamburgerů a dalších potravin. V podstatě jde o pokus na lidstvu bez jakékoliv kontroly.

Závěr přednášky poukázal na to, že pokud se obor masného průmyslu nebude aktivně věnovat všestranné propagaci a reklamě masa a masných výrobků v ČR, ale i na celém území EU otevře se prostor pro uplatňování nejrůznějších imitací potravin, které budou ještě k tomu běžně používat tradiční názvy vyhrazené pro maso a masné výrobky.

 

Co může v budoucnosti masný průmysl očekávat a s čím bude muset počítat při dalším rozvoji?

 • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – budou preferovat jiné potraviny („zdravé“, rostlinné, ekologické,..)
 • VYŠŠÍ DANĚ NA MASO – zhorší dostupnost pro běžného spotřebitele (nižší daně budou na „zdravé“ potraviny)
 • PROPAD KONKURENCESCHOPNOSTI – evropské maso a masné výrobky budou drahé ve srovnání s levnějšími dovozy
 • PROPAD KONKURENCESCHOPNOSTI II – v případě nezavedení ochrany názvů masa a masných výrobků dojde k používání jejich názvů u alternativních potravin
 • DÉMONIZACE ČERVENÉHO A ZPRACOVANÉHO MASA – označování Nutriscore v algoritmu úmyslně diskriminuje bílkoviny z červeného masa

 

dsc00496 52500772142 o 384Následující přednáška pana Josefa Kameníka byla velmi zajímavá zejména z hlediska podpory argumentace udržitelnosti masa a masných výrobků ve výživě lidí západní civilizace. Poukázal na to, že maso bylo od počátku lidstva základní potravinou. Maso ve výživě lidí přispělo k rozvoji mozkových schopností díky řadě příznivých látek, které v rostlinné oblasti chybí. Jedná se o bílkoviny, esenciální živiny a vitaminy skupiny B zejména pak B12. Autor řekl, že maso je dnes pravděpodobně nejkontroverznější potravina a je vystaveno největšímu počtu dilemat v oblasti etiky a morálky, zdravotního stavu, životního prostředí a ekonomické situaci. Poukázal na jednoznačné výhody masa ve výživě lidí. V libovém mase je průměrně 21 – 22 % bílkovin, esenciální aminokyseliny, dipeptidy karnosin a anserin, které omezují tvorbu konečných produktů pokročilé glykace (AGEs, advanced glycation end products) a mohou brzdit oxidaci lipidů → vychytávají volné radikály a mají chelatační účinky. Nezastupitelný je kreatin pro energetický metabolismus buněk a hraje důležitou roli pro kognitivní funkce (paměť). Nedostatek vitaminu B12 v dětství má za následek narušený kognitivní vývoj, slabší školní výkony, deprese, únavu, a poškození nervů.

Všechna tato pozitivní tvrzení jasně převažují nad pravděpodobnými karcinogenními účinky pro člověka skupiny 2A. Existují omezené důkazy o karcinogenním působení na lidi, chybí dostatečné důkazy v případě laboratorních zvířat. I když existují určité důkazy, že konzumace nezpracovaného červeného masa je spojena se zvýšeným rizikem výskytu onemocnění a úmrtností, je to slabé a nedostatečné k tomu, aby bylo možné učinit silnější nebo průkaznější doporučení.

Tuto skutečnost zneužívají zájmové skupiny, které z různých důvodů odmítají konzumaci masa a snaží se tento styl rozšiřovat v populaci pod různými důvody jako jsou zdravotní aspekty, zvýšený obsah cholesterolu a vysoký obsah „nezdravých“ tuků, vyvolávání nádorových onemocnění. U mladých lidí se snaží vytvořit pocit revolty a snahu se odlišit svým životním stylem, morální aspekty a aspekty životního prostředí.

 

dsc00577 52501813568 o 384Poslední přednáška pánů Jana Pivoňky a Rudolfa Ševčíka z VŠCHT byla zaměřena na udržitelnost výroby a spotřeby masných výrobků. V úvodu bylo řečeno, že jakákoliv udržitelná, spravedlivá a správná výroba musí akceptovat nejen ekonomickou stránku činnosti, ale i sociální a enviromentální. Zdůraznili důležitost živočišné výroby pro koloběh živin v přírodě a stabilitu ekosystémů. Autoři se zmínili o udržitelných postupech výroby masa, mezi které počítají střídání pastvin včetně obnovy a regenerace, programy recyklace vody a energie, minimální používání chemikálií, pesticidů a antibiotik, ekologické zemědělství, krmení dobytka trávou (namísto obilím). Místní produkce masa velmi snižuje počet potravinových kilometrů.

V závěru pak apelovali na ochranu tradičních výrobků – CHOP, CHZO a ZTS. Zdůraznili potřebu ochránit názvy potravin živočišného původu a zamezit implementaci hodnotících systémů, které diskriminují živočišnou výrobu včetně potravin živočišného původu (například Nutriscore), zajistit odbornou a argumentační základnu (jako jsou vědecké instituce, přebírání odborného materiálů ze zahraničí a vlastní financování), aktivně pracovat s partnerskými institucemi (aktivní koordinovaný lobbing) a apelovat na státní organizace, aby hájily zájmy masného průmyslu při diskusích s evropskými orgány.

 

Odpolední blok přednášek moderoval pan Zdeněk Skála. Ve své přednášce hovořil o trendech trhu a dopadech na výrobu a obchod. Vše shrnul v závěru. Nakupující reagují na ekonomickou situaci „šetřením“. Existují dva trendy šetření. První typ šetření probíhá nákupem v akci s velkým objemem do zásoby (provádí to 63 % nakupujících) druhým typem šetření je nákup jen nejnutnějších potřeb, aby zbytečně neutratil mnoho peněz (realizuje to 53 % nakupujících).

 

Při prodeji je třeba mít v sortimentu řešení pro oba typy nakupujících a to pro „velké rodiny“ i pro lidi z menší domácnosti. Masné výrobky a maso jsou z pohledu prodejců stále jedna z nejvýznamnějších kategorií na trhu. Při prodeji zboží budou hrát důležitou roli:

 1. Udržitelnost a zdraví: přestože je hlavním tématem doby šetření, mladí si své postoje udržují; ani orientace na zdravé stravování nemizí jen kvůli ekonomickým potížím.
 2. S těmito hodnotami je třeba počítat a zapracovat je i do marketingu masných výrobků (možností je řada: vyvážená skladba výživy, pozitivní vliv zemědělství a pastvy na krajinu atd.)
 3. Dá se čekat další přeliv nákupů z gastro kanálů do jiných příležitostí, včetně domácího vaření, „jídla v krabičce“ (v zaměstnání, ve škole) atd. = příležitost v novém spotřebním chování.

 

dsc01350 52501735335 o 384Přednáška pana Tomáše Panjonka z firmy Solver Tech byla zaměřena na rozvoz potravin a jeho plánování, které se v současné době energetické krize mohou stát významným faktorem zisku firmy. Proč je potřeba dobře plánovat rozvoz? Z důvodů kontroly nákladů, času, automatizace a kontroly. Při plánování tras rozvozu je nutné přihlédnout na velikosti objednávky, frekvenci závozu, počtu kilometrů apod. Ne všechny podniky mají rozvoz propracovaný tak, aby jejich rozvoz byl efektivní. Společnost Solver Tech nabízí možnost zpracovat plány a trasy rozvozů, které můžou zajistit až úsporu 30 %.

 

Jan Coufal a Milan Drozen z firmy Czech Promotin se snažili posluchačům naznačit cesty, jak z krize vyjít jako vítězové. Zbavit se strachu a emocí, udržovat si pozitivní mysl a zůstat optimistou. Správný nápad a reklama je možná cesta ven z krize. Přednášející pak prezentovali svojí vlastní úspěšnou zkušenost na reklamní kampani bikero.cz.

 

Patricie Jakešová měla velmi zajímavou přednášku k dynamické ekonomické situaci v České republice.

 

Stručnou informaci k současné situaci v Kauflandu ČR přednesla Klára Beňáčková. Firma na území ČR provozuje 139 prodejen o ploše 80 ha. Náklady na energii v cenách roku 2021 činily 500+ milionů Kč a režijní náklady 9+ miliard Kč. 50 % obratu tvoří chlazené a mražené zboží. První voltaickou elektrárnu uvede Kaufland do provozu v roce 2024.

 

Přednáška Blahoslava Němečka-Partnera pro oblast energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě byla zaměřena na současný vývoj na energetickém trhu a možná řešení. Uklidnění na trhu s plynem přišlo po naplnění zásobníků, ale za vyšší ceny. Ceny elektřiny jsou na vzestupu. Bude probíhat 3D transformace energetiky s důrazem na dekarbonizaci, decentralizaci a digitalizaci. Transformace energetiky bude přinášet příležitosti.

 1. Při poklesu podílu centralizované výroby elektřiny se otevřou příležitosti pro růst OZE.
 2. Z výší se volatilita energetické soustavy, a tím i poptávku po podpůrných službách a flexibilitě.
 3. Segment mobility projde výraznou transformací směrem k elektromobilitě a vodíkové mobilitě.

 

Pan Mikuláš Pých poukázal v makroekonomickém grafu, jak klesá spotřeba masa v závislosti na růstu výdajů na konečnou spotřebu. Ukázal na rostoucí náklady v živočišné výrobě, které způsobují rušení chovů v České republice a nízkou konkurenceschopnost našich zemědělců oproti zahraničí. EGAP hledá podporu při vývozu zemědělské produkce získáváním odběratelů a investic v zahraničí apod. Připravuje záruční program EGAP PLUS na podporu českých firem. Historicky EGAP podpořil např. vývoz zařízení pro zpracování masa v hodnotě téměř 10 mil. Kč a v letech 2018 – 2021 a vývoz masných produktů v celkové hodnotě 118 mil. Kč.

 

dsc01525 52501703600 o 384Po skončení konference pokračoval program ve foyer krátkým vystoupením předsedy ČSZM Karla Pilčíka, kde po přípitku pozval přítomné na slavnostní večer s udílením ocenění. Slavnostní večer moderovala Barbora Grafnetrová.

 

Při této příležitosti byly předány ceny vítězům Soutěže řeznicko-uzenářská prodejna roku 2022.

 

Meating 2022 ČSZM pokračoval po udělení cen společenským večerem s rozmanitým občerstvením, s cimbálovkou Ivoše Farkaše a reprodukovanou hudbou. Příjemné posezení probíhalo dlouho do noci.

 

Na závěr vydařené konference chceme jménem Českého svazu zpracovatelů masa poděkovat všem účastníkům.

 

Některé informace byly čerpány z článků přednášejících.

 

MVDr. Radek Slanec
výkonný ředitel ČSZM

 

 

Článek zveřejněn v odborném časopise Potravinářská revue 7/2022.

Logo ČSZM

 

MEATING 2022      XII. ročník tradiční konference zpracovatelů masa

 

 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

 

je mou milou povinností Vás pozvat na 12. ročník konference masného průmyslu MEATING 2022, která se bude konat 8.11.2022 (úterý) v Orea Congress Hotel Brno

a koná se pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly

 mze logo

a rovněž za podpory titulárního partnera komunikační agentury CZECH PROMOTION.

czechpromotion logo

Chceme Vám znovu přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa.

 

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navázat nové cenné kontakty. Tato konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky, kdy specialisté svými prezentacemi a odbornými přednáškami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potravinami, potravinářským marketingem, technologiemi a legislativou. 

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní „Je to maso – projekt na podporu spotřeby masa a masných výrobků, „Bude to maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných škol a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. Součástí společenského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna 2022.

 

Proč se zúčastnit meetingu MEATING 2022!

 

Informace a trendy

Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná v 9,00 hodin. Jeho součástí budou přednášky „Vliv dokonalé ekonomické bouře na obor zpracování masa“ a „Očekávané události v souvislosti s evropským závazkem Zelené dohody“. Bude presentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením na obor zpracování masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby masa a masných výrobků), budoucí podoba Společné zemědělské politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozorových orgánů. Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makroekonomiky, trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků.

 

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky i řečníky. 

 

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit společně s kolegy a kamarády.

 

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2022.

 

 

Informace vám budeme podávat zde i na webu www.cszm-meating.cz

 

Vážení kolegové, těším se na vás a věřím, že nadcházející, již dvanáctý ročník konference masného průmyslu MEATING 2022, podpoříte svým aktivním přístupem. 

 

Těším se na Vás!

 

Karel Pilčík
předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa


Kontaktní údaje:
Český svaz zpracovatelů masa
mobil: +420 724 258 003
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cszm-meating.cz

 

cszm logo 400

 

Odborný program Meating 2022

 

 

   

cszm logo 400

 

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.
V případě výrazně zhoršené epidemiologické situace si ČSZM vyhrazuje právo na zrušení této akce. 

Registrace Meating 2022

 

 

 

Přihlašování na akci MEATING 2022 již není aktivní.

 

 

 


 

 

cszm logo 400

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.
V případě výrazně zhoršené epidemiologické situace si ČSZM vyhrazuje právo na zrušení této akce. 

 Partneři 

 

Vážení kolegové,

 

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se za rok na akci MEATING 2022 znovu na Vaše partnerství. 

Koná se s podporou titulárního partnera společnosti CZECH PROMOTION group, s.r.o.

logo czechpromotion

Těšíme se i na Vaše partnerství formou Partnera, Stříbrného partnera i Zlatého partnera.

Nabízíme dále možnost pojmenování hlavního a menšího jednacího sálu Kongresového centra.

Těšíme se na Váš zájem, bližší informace email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 


 TITULÁRNÍ PARTNER
logo czechpromotion


ZLATÍ PARTNEŘI

 

ACO logo
Aldem logo
ALS logo
Animalco logo
Barentz logo
Bizerba logo
ctpp logo
Culinar logo
Devro logo
DKBB logo
Ecolab logo
Fimex logo
CHR HANSEN logo
IDC food logo
Kaufland logo
Kersia logo
Kloud logo
Krahulík logo
Krásno logo
Linde logo
Locrea logo
Maso Příbram logo
Masoprofit logo
Maspoma logo
Mauting logo
Mettler Toledo logo
Milcom logo
Natura Food Adiditives logo
Novum Global logo
Potravinářská revue logo
Potravinářský zprvodaj logo
Prantl logo
Profilgate logo
Progast logo
PVA Systems logo
Retailnews logo
Retigo logo
Remmers logo
Řeznicko uzenářské noviny logo
Solvertech logo
Suffa logo
Trumf logo
U2K logo
Unicorn logo
Váhala logo
Vepak logo
Vion logo
Viscofan logo
Weber logo
Zeman logo

 

 


STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

 

Almi logo
Inopack logo
Kostelecké uzeniny logo
Kmotr logo
Maso uzeniny Písek logo
Maso uzeniny Polička logo
Media Representations logo
Pepito logo
Tonnies logo

 

 


PARTNEŘI

 

BS global logo
Chrysteins logo
IFC food logo

 

 


 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

 

RetailNews logo
maso logo

 

 

 


 POD ZÁŠTITOU

ministra zemědělství
ZDEŇKA NEKULY

 

mze logo

 

Tisková zpráva z Meatingu 2022

 

Logo ČSZM Datum: 16.11.2022
Místo: Praha
Český svaz zpracovatelů masa Tisková zpráva

 

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již podvanácté dne 8. listopadu 2022 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO. MEATING 2022 se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

 

MEATING 2022 otevřel celou řadu témat. Od stávající ekonomické situace a trvalých nebo přechodných změn v nákupních zvyklostech zákazníků, přes tradice českého řeznictví a uzenářství až po nové legislativní změny vyplývající z tématu Zelené dohody. Odborný program a celá řada přednášek a ocenění nejúspěšnějších profesionálů z oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku přivedl na setkání přes 420 profesionálů z firem i odborných škol z oblasti masného průmyslu.

 

Téma současné ekonomické situace rezonovalo celým odborným programem a nevyhnulo se ani slavnostnímu večeru. Jak v závěru dne řekl předseda svazu pan Karel Pilčík: “Odborný program byl dnes dost „výživný“, ať už jde o téma energetické situace, která velmi silně dopadá na náš obor tak i o snahu omezit produkci a spotřebu červeného masa a masných výrobků nebo o inspiraci technologickými novinkami. Určitě se po dnešním dni máme všichni nad čím zamyslet, jak velká proměna proběhne v našem oboru v následujících letech.“

 

V průběhu celé konference byly diskutovány i další aktivity ČSZM náborová kampaň na odborných školách JE TO MASO! a BUDE TO MASO!, podpora spotřeby masa a masných výrobků MASOBRANÍ a projekt "České cechovní normy pro maso a masné výrobky". Kladně byl hodnocen projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem ČSZM, který probíhá od roku 2019 a zapojilo se 21 členským subjektů.

 

 

Karel Pilčík, předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů masa zahájil Meating 2022. Společně s moderátorkou Barborou Grafnetrovou uváděli společenský večer, který se tradičně zaměřil na udělení ocenění čestný člen, ocenění prodejen v soutěži Řeznickou-uzenářska prodejna roku 2022 a nejlepší diplomová práce v oboru zpracování masa.

 

Příští konference – MEATING 2023 se pro velký úspěch uskuteční opět v OREA CONGRESS HOTEL BRNO dne 24. října 2023.

 

 

Radek Slanec
výkonný ředitel, ČSZM
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cszm-meating.cz