​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Označování masa, masných výrobků a masných polotovarů

Autor: MVDr. Petra Mačáková, Ph.D. a doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do provozoven stravovacích služeb musí být doprovázeny informacemi o potravinách (čl. 6, nařízení č. 1169/2011). Poskytování informací o potravinách představuje základ, který umožní spotřebiteli informovaný výběr potravin a následně jejich bezpečné použití.

Informovaný výběr potravin vychází z údajů o složení potraviny, o podmínkách uchování potraviny a její trvanlivosti (údržnosti), bezpečného použití i výživových vlastností. Důležitá je rovněž informace umožňující zjistit totožnost každé konkrétní potraviny. Cílem poskytování informací o potravinách je také dosažení volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných potravin v rámci EU.

Číst dál...

 

Třicet let

Autor: Ladislav Steinhauser

Publikace se snaží podchytit časovou osu vývoje od roku 1990 – Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze, přes Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska až po dnešní Český svaz zpracovatelů masa.

Číst dál...

 

700 let se lvem ve znaku

Autor: Ladislav Steinhauser

Historie řeznicko-uzenářského řemesla v Čechách a na Moravě od středověku po současnost.

Sám autor v úvodu knihy uvádí: „Psát a jistě i číst takto rozsáhlé dílo vyžaduje nejen čas, ale také pochopení souvislostí. Hledal jsem cestu, jak řadu faktů a informací skloubit a přitom neutopit čtenáře rozvleklostí faktů, navíc ponechat dílu přece jenom nějaký systém. Rozhodl jsem se pro první obecnou část a druhou, která v regionech rozpracovává to, co v nich bylo jedinečné anebo naopak obecné pro všechny. Proto popis dějů, které proběhly v místě vašeho působení, možná najdete u někoho jiného až na opačné straně republiky. Věřte, že spousta faktů byla obdobných a jejich neustálým opakováním pouze se změnami jmen protagonistů naší předlouhé řeznické historie byste jistě byli brzy unaveni.“

Číst dál...