​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Řeznicko uzenářská prodejna 2021

Výsledky a závěry z průběhu 14. ročníku celostátní soutěže
Řeznicko-uzenářská prodejna 2021

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) letos organizoval již 14. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.
Partnerem ročníku byla společnost MARANKO design s.r.o.

 

Soutěž se konala od 21.6.2021. – 2.9.2021 a byla určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem masa a/nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli na území České republiky. Soutěžilo se ve dvou samostatných kategoriích. První kategorie „Nezávislý trh“ byla určena pro provozovatele s maximálním počtem pěti prodejen. Tyto prodejny musely mít vlastní samostatný vchod pro zákazníky z veřejného prostranství a nesměly být umístěny v obchodním centru ani v rámci jiné prodejny. Kategorie „Prodejní sítě“ byla určena pro provozovatelé s více než pěti prodejnami na území ČR. Tyto prodejny naopak mohly být umístěny v obchodních centrech. Poplatek za účast v soutěži byl stanoven ve výši 1000 Kč za každou přihlášenou prodejnu v obou kategoriích. Každý přihlášený účastník obdržel poštou od ČSZM propagační materiály, které měl umístit do přihlášené prodejny. Nejpozději do třech pracovních dnů od provedení prvního hodnocení obdržel každý provozovatel ke každé jím přihlášené prodejně profesionálně zpracovanou zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, které provedla nezávislá agentura. Přihlášení prodejen do soutěže nebylo podmíněno členstvím jejich provozovatelů v ČSZM. Poslední termín podání přihlášek byl stanoven na 31. 5. 2021. Veškeré materiály související s touto soutěží, včetně plného znění pravidel a přihlašovacího formuláře byly k dispozici na internetových stránkách www.cszm.cz. Nejprve proběhla dvoukolově krajská kola soutěže a následně proběhlo kolo celostátní.

 

DSC03661


Do soutěže se z přibližného počtu 605 000 /inf. z internetu/ prodejen masa a uzenin v ČR přihlásilo 133 subjektů.


Pro vlastní hodnocení byla zpracována PRAVIDLA SOUTĚŽE „ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2021“ ( dále jen „Pravidla“) se zaměřením na prezentaci kvality sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách a poukázat na důležitost poskytovaného zákaznického servisu koncovým spotřebitelům.


ČSZM stanovil pravidla a podmínky, které byly na účastníky soutěže kladeny a požadovány.


Pořadatel soutěže prováděl hodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly. Za účelem zajištění této činnosti pověřoval tajné zákazníky provádějící tzv. mystery-shopping a ustanovil hodnotitelskou porotu. Tajným zákazníkem ani členem hodnotitelské poroty nesměl být zástupce soutěžícího subjektu. Pořadatel soutěže v obou soutěžních kategoriích společně zvolil „sympaťáky za pultem a "design roku", což byla doplňková ocenění pro personál jedné vybrané prodejny s nejlepším dojmem na hodnotitele a hodnotitelskou porotu.


V krajském kole soutěže tajní zákazníci, po vyhodnocení poznatků získaných během mystery-shoppingu, u každé hodnocené prodejny určili, na kolik procent byla splněna tato kritéria shodná pro obě soutěžní kategorie:

 1. hygiena prodeje,
 2. šíře sortimentu,
 3. úroveň prezentace sortimentu,
 4. úroveň obsluhujícího personálu a komunikace se zákazníky.


V celostátním kole soutěže hodnotitelská porota v prodejnách, které postoupily z krajského kola, přidělila bodové hodnocení každého z hlavních a pomocných kritérií. Hlavní kritéria byla pro obě soutěžní kategorie shodná, kdežto pomocná kritéria byla v některých ohledech přizpůsobena dané soutěžní kategorii. U každého hlavního kritéria bylo přidělováno bodové hodnocení v rozmezí 0 – 5 bodů (0 bodů – zcela neuspokojivá úroveň v dané oblasti, 5 bodů – vynikající úroveň v dané oblasti). U každého pomocného kritéria bylo přiděleno bodové hodnocení v rozmezí 0 – 2 body (0 bodů – zcela neuspokojivá úroveň v dané oblasti, 2 body – vynikající úroveň v dané oblasti). Celkové bodové hodnocení konkrétní prodejny bylo výsledkem součtu všech takto přidělených bodů.


Hodnotitelská porota v prodejnách, které v krajském kole byly nejúspěšnější v plnění hodnoticího kritéria „Úroveň obsluhujícího personálu a komunikace se zákazníky“, v průběhu celostátního kola soutěže hodnocení opakovala. Výsledky tohoto hodnocení určil výherce doplňkového ocenění „sympaťáci za pultem“. Obdobně tomu bylo i při hodnocení kritéria „Úroveň technického vybavení“. Výsledky tohoto hodnocení určila výherce doplňkového ocenění „design roku“.


Rozdělení přihlášených prodejen soutěžících subjektů do soutěžních kategorií provedl pořadatel soutěže podle údajů uvedených v přihlášce. Krajské kolo proběhlo od 21. 6. 2021 do 6. 8. 2021 určením vždy nejlepší prodejny v každé soutěžní kategorii z příslušného kraje, která postoupila do celostátního kola. Celostátní kolo bylo zahájeno po ukončení krajského kola a bylo ukončeno 2. 9. 2021 určením vítězů soutěže v každé soutěžní kategorii.

 

DSC02799

 


V některých prodejnách se vyskytly menší nebo větší závady, které by měly být v blízké budoucnosti odstraněny, pokud máme snahu úroveň prodeje masa a masných výrobků stále vylepšovat. To je také hlavním cílem této soutěže.


Nejčastěji vyskytující se závady u kontrolovaných subjektů byly následující:

 1. Nenošení roušek a pokrývek hlav prodávajícího personálu
 2. Nehygienické zacházení s pomůckami při manipulaci se zbožím při prodeji
 3. Neúplný sortiment zboží
 4. V teplém pultu nedostatečně teplé zboží
 5. Nepřiměřená velikost cenovek v prodejní vitríně, které neumožňují dobře vidět zboží
 6. Nabízení zboží negativním způsobem (výrobek je drahý apod.)


Kontroly prodejen v rámci soutěže ukazují, že řada prodavačů ani vedoucích prodejen nemají ujasněno, jak se používají hygienicky pomůcky při prodeji. Nelze s igelitovými rukavicemi sahat na zboží a pak jimi brát peníze apod.


Celostátní kolo hodnotila tříčlenná komise ČSZM ve složení Jaromír Kloud, Pavel Holeček a Radek Slanec, která potvrdila krajské vítěze a určila celostátní vítěze ve všech kategorií. V letošním roce se stali následující společnosti vítězi:

 

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ – KATEGORIE – PRODEJNÍ SÍTĚ

 

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ – KATEGORIE – NEZÁVISLÝ TRH

 

DSC03630

 

CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ – KATEGORIE - PRODEJNÍ SÍTĚ

 

CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ – KATEGORIE - NEZÁVISLÝ TRH

 

CENA SYMPAŤÁK ZA PULTEM – PRODEJNÍ SÍTĚ

 

DESIGN ROKU – PRODEJNÍ SÍŤ

 

DESIGN ROKU – NEZÁVISLÝ TRH

 

Několik slov závěrem. Chtěl bych všem poděkovat, kteří se do soutěže přihlásili a rovněž se na ní podíleli. Všichni přispěli svým dílem ke zlepšení kultury prodeje nejen ve svých prodejnách, ale sekundárně podnítili snahu i těch nepřihlášených prodejen s vizí se dále zlepšovat a rozvíjet. Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni na slavnostním večeru konference MEATING 2021, který se bude konat dne 5. 10. 2021 v Brně.

 

Logo ČSZM

 

Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021 - zahájení 14. ročníku soutěže

 

Členským subjektům ČSZM

Vážené kolegové,

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 14. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021. Záměrem soutěže je propagace prodeje kvalitních českých masných výrobků, výsekového masa a s tím spojený vysoký standard služeb konečnému spotřebiteli.

 

Soutěž probíhá v krajském kole (dvoukolově) v termínu od 21.6. do 30.7.2021 a následně proběhne celostátní kolo (jednokolově) od 2.8. do 3.9.2021.

 

Přihlášení prodejen do soutěže je zpoplatněno a není podmíněno členstvím v ČSZM.

Prodejna s nejvyšším bodovým hodnocením získá čestný titul Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021. Tato prodejna navíc obdrží hodnotnou cenu od partnera soutěže, MARANKO design s.r.o. Soutěžit se bude ve dvou samostatných kategoriích „Nezávislý trh“ a „Prodejní sítě“.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 5.10.2021 při zahájení slavnostního večera u příležitosti konání konference masného průmyslu MEATING 2021 v OREA Hotel Voroněž v Brně.

 

V příloze Vám zasíláme tyto dokumenty:

 • pozvánka
 • pravidla a manuál soutěže
 • přihlášky do soutěže (nezávislý trh, prodejní sítě)

 

Veškeré informace týkající se této soutěže naleznete rovněž na internetových stránkách ČSZM www.cszm.cz.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím nejpozději do 31. května 2021 elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo poštou na adresu ČSZM, Libušská 319/126, 142 00 Praha 4.

 

S pozdravem

Karel Pilčík
předseda představenstva
Český svaz zpracovatelů masa
Libušská 319/126
142 00 Praha 4 – Písnice
Česká republika
mob: +420 724 258 003
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pravidla soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021

 

 

Manuál k soutěži Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021

 

Přihláška do soutěže - Nezávislý trh

 

Přihláška ke stažení ve formátu docx

 

 

 

Přihláška do soutěže - Prodejní sítě

 

Přihláška ke stažení ve formátu docx