​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126logo vzdelavani zamestnancu eu

 

Projekt
„Vzdělávání zaměstnanců členských firem Českého svazu zpracovatelů masa"

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010948

Doba realizace projektu: 1.5. 2019 - 30.4.2022

Celková výše projektu: 28 736 640,00 Kč

Příjemcem je Český svaz zpracovatelů masa.

 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků. Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) - datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena - lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22).

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT (4.000 osobo/hodin)
  • Měkké a manažerské dovednosti (39.072 osobo/hodin)
  • Technické a jiné odborné vzdělávání (2.112 osobo/hodin)
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy (3.840 osobo/hodin)
  • Jazykové kurzy (8.976 osobo/hodin)

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.