​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Sekce pro nákup jatečných zvířat

 

  • především se zaměřuje na oblast řešení legislativy v odborné problematice nákupu jatečných zvířat
  • zajišťuje odbornou podporu pro poradenskou činnost ČSZM v oblasti nákupu jatečných zvířat
  • spolupracuje s ostatními sekcemi a pracovními skupinami ČSZM
  • neřeší podnikatelská rozhodnutí členských subjektů ČSZM či jiných osob v oblasti nákupu jatečných zvířat

 

 

Vedoucí sekce:

kontakt p. Lhotka

 

Členové sekce:

Ing. Karel Uttendorfský

MASO UZENINY POLIČKA a.s.

Ing. Adam Klus

Těšínské jatky s.r.o.

Ing. Jiří Kunovský

Makovec a.s.

Lucie Straková

ZEMAN maso - uzeniny, a.s.