​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Předběžná pozvánka na MEATING 2024

Vážení kolegové,

v příloze Vám zasíláme předběžnou pozvánku na MEATING 2024 - konference pracovníků masného průmyslu (XIV. ročník), který se bude konat dne 22. října 2024. Tato akce navazuje na předchozí úspěšné ročníky, které pořádá Český svaz zpracovatelů masa v OREA Congress Hotelu BRNO (dříve Voroněž).

Číst dál...

 

Členové představenstva Českého svaz zpracovatelů masa volili nové vedení Svazu

Na volebním jednání Českého svazu zpracovatelů masa ve Větrném Jeníkově, které se konalo 18.4.2024, si členové představenstva volili nové vedení. Předsedou představenstva byl v tajné volbě zvolen Ing. Jaromír Kloud, který pracuje v rodinné firmě Kloud s.r.o.

Číst dál...

 

Pozvánka na 40. valnou hromadu ČSZM (18.4.2024, Větrný Jeníkov)

Vážení členové,

v příloze této zprávy Vám zasílám pozvánku na 40. valnou hromadu ČSZM, která se bude konat dne 18. dubna 2024 - čtvrtek od 9:00 hodin v Kulturním domě ve Větném Jeníkově (adresa: Větrný Jeníkov 198, 588 42).

Číst dál...

 

Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2024 - zahájení 17. ročníku soutěže

Vážené kolegové,

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 17. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2024. Záměrem soutěže je propagace prodeje kvalitních českých masných výrobků, výsekového masa a s tím spojený vysoký standard služeb konečnému spotřebiteli.

Soutěž se uskuteční ve dvou kolech, krajské kolo v termínu od 3.6. do 22.7.2024 a následně proběhne celostátní kolo od 23.7. do 15.9.2024.

Přihlášení prodejen do soutěže je zpoplatněno a není podmíněno členstvím v ČSZM.

Prodejna s nejvyšším bodovým hodnocením získá čestný titul Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2024. Tato prodejna navíc obdrží hodnotnou cenu od partnera soutěže, MASO-PROFIT, s.r.o.

Číst dál...

 

MASOBRANÍ 2024 - Základní informace

Členským subjektům ČSZM

Vážení členové,

dlouhodobou snahou Českého svazu zpracovatelů masa je propagace oboru zpracování masa. V této souvislosti Vás zvu k účasti a k Vašemu aktivnímu zapojení do letošního ročníku svazové akce MASOBRANÍ, který se uskuteční ve dnech 26. dubna -5. května 2024.

Hlavním cílem MASOBRANÍ je před širokou laickou veřejností jednotně prezentovat maso a masné výrobky jako nedílnou součást zdravého životního stylu a vyváženého jídelníčku, dále jako zdroj plnohodnotných bílkovin a snadno stravitelných vitaminů a minerálů. V neposlední řadě jako tradiční součást české kuchyně.

Číst dál...

 

Pozvánka k informačnímu setkání o možnostech čerpání dotačních projektů

Vážení členové,
dovolujeme si Vás informovat, že jsme pro Vás získali dotaci na vzdělávání Vašich zaměstnanců pro období let 2024-2026. Jedná se o dva samostatné projekty:

  • Výzva 40: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických a právních znalostí, také znalostí jazykových, technických a odborných
  • Výzva 101: Školení v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0
Číst dál...

 

Odpověď p. ministra - porážka střelnou zbraní na pastvě

Odpověď p. ministra - porážka střelnou zbraní na pastvě

Vážený pane předsedo představenstva,

obdržel jsem k zodpovězení Váš dopis, ve kterém jménem Českého svazu zpracovatelů masa vyslovujete zásadní nesouhlas s návrhem změny veterinárního zákona, který umožňuje porážky skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete...

Číst dál...

 

Kouřová aroma - neprodloužení povolení v EU

Potravinářská komora České republiky

Věc: Kouřová aroma - neprodloužení povolení v EU

Český svaz zpracovatelů masa Vám zasílá žádost o podporu Potravinářské komory České republiky ve věci dalšího používání kouřových aromat na území Evropské unie a to na základě stanoviska EFSA, které požaduje neprodloužení povolení použití několika kouřových aromat.

Číst dál...

 

Zásadní nesouhlas s návrhem veterinární zákon - porážky skotu střelnou zbraní v České republice

STANOVISKO ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA K NAVRHOVANÉ ÚPRAVĚ VETERINÁRNÍHO ZÁKONA V OBLASTI PORÁŽKY SKOTU NA PASTVĚ

Český svaz zpracovatelů masa zachytil v průběhu prosince 2023 informaci ke změně veterinárního zákona v oblasti porážky skotu na pastvě. Návrh chce umožnit usmrcení zvířat na pastvě střelnou zbraní bez upoutaného projektilu. MZe tento krok zdůvodňuje snížením byrokracie pro zemědělce. Český svaz zpracovatelů masa zaslal svůj zásadní nesouhlas (zde) s tímto návrhem, který by celý obor vrátil na zpět o desítky let a obáváme se, že by mohlo dojít k výraznému snížení bezpečnosti potravin v České republice.

Číst dál...

 

PF 2024

Děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v letošním roce.

Číst dál...

 

MEATING 2023 - tisková zpráva

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již potřinácté dne 24.října 2023 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO.

Číst dál...