Členským subjektům ČSZM
Vážení členové,

dlouhodobou snahou Českého svazu zpracovatelů masa je propagace oboru zpracování masa. V této souvislosti Vás zvu k účasti a k Vašemu aktivnímu zapojení do letošního ročníku svazové akce MASOBRANÍ, který se uskuteční ve dnech 26. dubna -5. května 2024.

Hlavním cílem MASOBRANÍ je před širokou laickou veřejností jednotně prezentovat maso a masné výrobky jako nedílnou součást zdravého životního stylu a vyváženého jídelníčku, dále jako zdroj plnohodnotných bílkovin a snadno stravitelných vitaminů a minerálů. V neposlední řadě jako tradiční součást české kuchyně.

Vážení členové,
dovolujeme si Vás informovat, že jsme pro Vás získali dotaci na vzdělávání Vašich zaměstnanců pro období let 2024-2026. Jedná se o dva samostatné projekty:

  • Výzva 40: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických a právních znalostí, také znalostí jazykových, technických a odborných
  • Výzva 101: Školení v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0

Odpověď p. ministra - porážka střelnou zbraní na pastvě

Potravinářská komora České republiky

 

Věc: Kouřová aroma - neprodloužení povolení v EU

Český svaz zpracovatelů masa Vám zasílá žádost o podporu Potravinářské komory České republiky ve věci dalšího používání kouřových aromat na území Evropské unie a to na základě stanoviska EFSA, které požaduje neprodloužení povolení použití několika kouřových aromat.

STANOVISKO ČESKÉHO SVAZU ZPRACOVATELŮ MASA K NAVRHOVANÉ ÚPRAVĚ VETERINÁRNÍHO ZÁKONA V OBLASTI PORÁŽKY SKOTU NA PASTVĚ

Český svaz zpracovatelů masa zachytil v průběhu prosince 2023 informaci ke změně veterinárního zákona v oblasti porážky skotu na pastvě. Návrh chce umožnit usmrcení zvířat na pastvě střelnou zbraní bez upoutaného projektilu. MZe tento krok zdůvodňuje snížením byrokracie pro zemědělce. Český svaz zpracovatelů masa zaslal svůj zásadní nesouhlas (zde) s tímto návrhem, který by celý obor vrátil na zpět o desítky let a obáváme se, že by mohlo dojít k výraznému snížení bezpečnosti potravin v České republice.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2024 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již potřinácté dne 24.října 2023 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO.

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

 

je mou milou povinností Vás pozvat na 13. ročník konference masného průmyslu MEATING 2023, která se bude konat 24.10.2023 (úterý) v Orea Congress Hotel Brno.

Vážení členové,

přikládáme odpověď UOHS na žádost ČSZM k novele zákona o významné tržní síle (ZVTS) a její aplikace v praxi.

 

Vážení členové,

dovolte mi, abych reagoval na uveřejněné záběry jateckého provozu v Českém Dvoře, které zachycují naprosto nepřípustné a neetické jednání pracovníků jatek při manipulaci s hospodářskými zvířaty před porážkou.

 

Tisková zpráva

Český svátek masa připomněl jeho nezastupitelnou roli v jídelníčku

Praha (22. května) - Maso jako nedílná součást zdravého životního stylu a české kuchyně. Klíčovou roli masa v západní kultuře a důležitost živočišných produktů v životě člověka i letos připomněla akce s názvem Masobraní.