​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

MASOBRANÍ 2023 - Základní informace

Vážení,

dlouhodobou snahou Českého svazu zpracovatelů masa je propagace oboru zpracování masa. V této souvislosti Vás zvu k účasti a k Vašemu aktivnímu zapojení do letošního ročníku svazové akce MASOBRANÍ, který se uskuteční ve dnech 19.-21.5.2023.

Číst dál...

 

Vepřová krkovice 250 korun za kilo?

Napříč Evropou jsou aktuálně vysoké ceny prasat a počty stád klesají. Nikdo asi nezná přesná čísla, ale mnohé indikátory ukazují, že na konci roku 2022 bylo v Evropě o 6-7 % méně prasat (134,3 mil.), než kolik jich činil průměr v období let 2017-2020 (okolo 143 mil.). Důsledkem je extrémně vysoká cena prasat – minulý týden dosáhla na španělském trhu Mercolleida cena 1,932 euro/kg živé váhy! To se stane, když se napříč EU zlikviduje 1 milion prasnic a ve stavech je o 12 milionů prasat méně.

Číst dál...

 

PF 2023

Děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2023 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Číst dál...

 

MEATING 2022 - Zpráva z Meatingu

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 8.listopadu 2022 již 12. setkání a konferenci masného průmyslu Meating 2022 v OREA Congress Hotelu Brno (Hotel Voroněž).

Číst dál...

 

MEATING 2022 - Tisková zpráva

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již podvanácté dne 8. listopadu 2022 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO. MEATING 2022 se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Číst dál...

 

Výjádření MZe k notifikaci s porážkou střelnou zbraní na Slovensku

Vážený pane předsedo,
v reakci na Váš dopis, který se týká notifikace vyhlášky Slovenské republiky, která stanovuje podmínky porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní Vám sděluji, že uvedená rizika spojená si plně uvědomujeme a věnujeme jim patřičnou pozornost v rámci probíhajících jednání se Státní veterinární správou.

S provedením porážky na pastvě obecně souhlasíme, nikoliv však s porážkou skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem.

... 

Číst dál...

 

Nesouhlas s notifikací vyhlášky Slovenské republiky

Ministerstvo zemědělství
Ing. Petr Jílek
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání

Věc: Nesouhlas s notifikací vyhlášky Slovenské republiky, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete a na farmových jatkách.

 

Číst dál...

 

Slovenská cesta do pekel (Řeznické noviny - Maso 6/2022)

Hlavním posláním Českého svazu zpracovatelů masa je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, vzdělávacích a školících činností, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů a uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Svaz podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Hlavní činností ČSZM je zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí s jeho zájmy.

Číst dál...

 

Rozhovor s ČSZM (Potravinářský zpravodaj 6/2022)

Na 5 otázek odpovídá: Karel Pilčík, předseda Českého svazu zpracovatelů masa

1. Masný průmysl, ale i menší výrobci a zpracovatelé masa zažívají těžké období v souvislosti s rychlým a extrémním nárůstem cen všech vstupů. Přitom podléhají kritice, že zdražují neopodstatněně. Jaké stanovisko v otázce cen masných výrobků zastává Český svaz zpracovatelů masa?

Zdražuje se vše, tedy i ceny výsekového masa a dalších výrobků z masa. Ale tam to má svůj řád. Daleko horší je situace v cenách dalších nezbytných vstupů. Pomocné materiály, aditiva, střeva se zdražují živelně a bez avíz. Dodavatelé se s námi nebaví. Vezmeš, nevezmeš je pak jen naše rozhodnutí, ale bez střev se špekáček vyrobit nedá. Nárůsty těchto nezbytných složek do výroby jsou 5–10 procentní. K tomu cena elektrické energie stoupla více než desetinásobně a plynu také. Prostor pro obchodní vyjednávání neexistuje. Je to podivný obchodní vztah. Dříve činil podíl energií na ceně výrobku 3 % a nyní 8 %. Je nezbytné šetřit a hledat všechny cesty k minimalizaci spotřeby všech druhů energií. Takže i masné výrobky je nutné zdražovat a nedostat výrobní podniky do červených čísel. Není to ale vůbec jednoduchá cesta.

Číst dál...

 

Veřejná soutěž - Bude to maso

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "Bude to maso"

Číst dál...

 

Veřejná soutěž - Je to maso

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "Je to maso"

Číst dál...