​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Vyjádření SVS ČR k článku Lidových novin „Prázdninové dilema: Špekáček, nebo život“ (22.5.2009)

Za prvé lze potvrdit, že všechny potraviny živočišného původu a procesy vedoucí k jejich výrobě musejí splňovat hledisko zdravotní nezávadnosti, a to se týká i uzenin, tedy všech možných šunek, salámů, párků, klobás, špekáčků atd. Státní veterinární správa ČR v souladu se zákonem o veterinární péči vykonává v České republice dozor v podnicích vyrábějících masné výrobky s cílem zajištění ochrany spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty.

Číst dál...

 

Šíření chřipkového viru A/H1N1 - stanovisko ČSZM

Český svaz zpracovatelů masa přikládá velmi vysokou důležitost situaci, týkající se výskytu a šíření chřipkového viru A/H1N1. ČSZM vítá skutečnost, že České předsednictví EU, Evropská komise a kompetentní představitelé členských států EU ve spolupráci s WHO (Světová zdravotnická organizace) a OIE (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat) o této situaci zveřejňují aktuální informace.

Číst dál...

 

Potravinářskou komoru povede další čtyři roky prezident Ing. Miroslav Toman, CSc.

Volby se konaly na základě nových Stanov a Jednacího a volebního řádu Potravinářské komory ČR, který valná hromada Komory schválila na konci února letošního roku. Mandát nově zvoleného prezidenta i představenstva je nyní čtyřletý, což umožňuje větší kontinuitu v práci Potravinářské komory a realizaci dlouhodobějších projektů.

Číst dál...

 

Český nebo slovenský špekáček? Konec sporů!

V období let 2006 a 2007 byly na úřad Evropské komise podány žádosti slovenských zpracovatelů masa o zápis devíti názvů vybraných masných výrobků do evropského rejstříku zaručených tradičních specialit.

Číst dál...

 

Novým prezidentem Potravinářské komory ČR se stal Miroslav Toman

Na valné hromadě Potravinářské komory ČR (PK ČR) konané dne 13.9.2007 byl novým prezidentem této organizace zvolen Ing. Miroslav Toman, CSc. Pro Miroslava Tomana hlasovalo 76 % přítomných členů PK ČR. Dalšími kandidáty nominovanými na prezidenta PK ČR byl Ing. Jan Vítů (21 %) a Martin Záveský (3 %).

Číst dál...

 

Ing. Jan Vítů - kandidát ČSZM na výkon funkce prezidenta PK ČR

Dne 25. července 2007 se uskutečnilo jednání představenstva Českého svazu zpracovatelů masa, jehož hlavní náplní bylo pokračování v diskuzi o současné situaci ve vedení Potravinářské komory, kterou v závěru letošního června opusil ze zdravotních důvodů její dosavadní prezident, Ing. Jaroslav Camplík.

Číst dál...

 

Zpracovatelům masa rostou náklady

Český svaz zpracovatelů masa se v poslední době potýká s celou řadou problémů, které v důsledku vedou či povedou k růstu nákladů na výrobu masných výrobků.

Číst dál...

 

Užovky nebo taliány?

Koncem 19. století se usadil v Praze uzenář jménem Uggé. Říkalo se, že je Talián. V Rybné ulici na Starém Městě začal vyrábět jakýsi nový druh zboží plněného do hovězích kroužkových střev, zvláštně kořeněného. Zboží nebylo uzené, nýbrž pouze vařené a bylo bezejmenné. Pro jeho výrobky se ujaly dva názvy a to: „užovky“ „taliány“. Druhý název zvítězil a udržel se. Později vyráběl s úspěchem taliány další jeho pokrevný příbuzný. Způsob výroby a zejména kořenění byl velmi tajen, ale výroba však nebyla chráněna patentem, a tak brzy začali pražští uzenáři vyrábět taliány také, přinejmenším stejné jakosti. Při tehdejších cenách masa to byl skvostný obchod. Vařený talián vážil 7 až 8 dkg. U Uggého stál 12 kr. a u pražských uzenářů pak 10 kr.

Číst dál...

 

Změny veterinárních poplatků

Od 1. ledna 2007 dojde ve všech zemích Evropské unie ke sjednocení minimální výše veterinárních poplatků za inspekci těl jatečných zvířat na jatkách a za inspekci masa na bourárnách. Vyplývá to z příslušných ustanovení a přílohy č. IV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Číst dál...

 

Rozhovor s Jaromírem Kloudem, předsedou ČSZM (P.Gayer)

Pane předsedo, Český svaz zpracovatelů masa je silná profesní organizace, pravděpodobně jedna z potenciálně nejsilnějších. Můžete přiblížit počet členských subjektů v něm registrovaných a hrubý celkový počet pracovníků, kteří jsou prostřednictvím svých firem ve Svazu sdruženi?

Číst dál...