​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

3. ročník fotbalového turnaje masného průmyslu

Dne 9.9.2006 se v Kozlovicích u Přerova uskutečnil třetí ročník fotbalového turnaje masného průmyslu, tentokrát rovněž za účasti týmů našich slovenských kolegů. Stejně jako oba předchozí ročníky, tak i ten letošní organizačně v plné míře zajistila společnost TRUMF International. A jak je už zvykem, Český svaz zpracovatelů masa opět nad touto akcí převzal společenskou záštitu.

Číst dál...

 

Rozhovor s Jaromírem Kloudem, předsedou ČSZM (L. Alterová)

Před nedávnem jste v čele Českého svazu zpracovatelů masa vystřídal Ladislava Steinhausera. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy Vašeho oboru?

Číst dál...

 

Špekáčky jsou s námi více než sto let

Nejstarší údaje o masných výrobcích plněných do přírodních obalů, střev zvířat, se zachovaly přibližně z roku 500 před naším letopočtem. Název salám pochází z italského „salami“ podle kyperského města Salamis, které bylo rozbořeno před více než dvěma tisíci lety a slovo klobása vzniklo z hebrejského „kolbasar“, což znamenalo veškeré maso na trhu. Výroba jakýchsi klobás a jaternic je připisována starým Římanům, kteří již znali konzervaci masa solí, což byl důležitý předpoklad pro technologii výroby primitivních masných výrobků.

Číst dál...

 

Špekáčky a Český svaz zpracovatelů masa

Od roku 2003 jsou Ministerstvem zemědělství ČR stanoveny chemické, fyzikální a smyslové požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky, m.j. i na špekáčky. Již v době přípravy těchto kritérií byli autoři předpisu informováni Českým svazem zpracovatelů masa o zřejmých nedostatcích, které jsou hlavní příčinou toho, proč dr. Radoš ve svém článku o špekáčcích označuje přijaté řešení za nekomplexní a neúčinné.

Číst dál...

 

Hovězí maso - materiál ČSZM pro tiskovou konferenci

Hovězí maso zaujímá ve výživě lidí celosvětově a dlouhodobě významnou pozici, ale v posledních patnácti letech se o něm vedou časté diskuse. Je konfrontováno s dalšími významnými druhy masa z aspektů hygienických, nutričních, senzorických, technologických, kulinárních, ale i cenových.

Číst dál...

 

Stanovisko AK ČR a CENTROODBYTu k vyjádření předsedy ČSZM

Agrární komora ČR a CENTROODBYT – národní odbytové družstvo vyjadřují souhlas a podporují prohlášení ČSZM a to z následujících důvodů:Agrární komora ČR a CENTROODBYT – národní odbytové družstvo vyjadřují souhlas a podporují prohlášení ČSZM a to z následujících důvodů:

Číst dál...

 

ČSZM a změny vyhlášky o masných výrobcích

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od října roku 2001 provádí v České republice požadavky zákona o potravinách na označování, jakost, uvádění do oběhu, skladování, přepravu a prodej masa a masných výrobků. V září roku 2003 byla tato vyhláška upravena prozatím svojí jedinou novelou, vyhláškou č. 264/2003 Sb.

Číst dál...

 

Výroční jednání CLITRAVI v Budapešti

Ve dnech 31.5. – 2.6.2006 hostil Maďarský svaz zpracovatelů masa výroční jednání CLITRAVI. Podle obvyklého schématu bylo středeční dopoledně věnováno jednání pracovní skupiny Výživa. Zde členové pracovní skupiny diskutovali přístup státních orgánů jednotlivých členských zemí EU k národním zdravotním plánům, které se v Evropě zaměřují na boj s obezitou. Mezi nejaktivnější země v této oblasti patří Nizozemsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Švédsko a Dánsko. Dále byl diskutován legislativní vývoj v oblasti nutričních tvrzeních na obalech potravin a vývoj spotřeby masa v návaznosti na případné negativní kampaně (obezita, rakovina tlustého střeva, apod.).

Číst dál...

 

Novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže - stanovisko ČSZM

V návaznosti na hlasování Poslanecké sněmovny PČR ze dne 23.5.2006, jehož výsledkem bylo přehlasování senátního veta k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže, ČSZM vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s uvedením tohoto návrhu v platnost. Důvodem pro toto stanovisko je přesvědčení ČSZM o případném negativním dopadu tohoto zákona na odběratelsko-dodavatelské vztahy mezi tuzemskými zpracovateli masa, resp. výrobci masných výrobků a jejich obchodními partnery. Uvedený návrh podle názoru ČSZM zhoršuje v České republice vymahatelnost práva, snižuje úroveň hospodářské soutěže a nerespektuje možnost volného obchodu se zbožím v rámci společného trhu EU. V případě schválení tak tento zákon může způsobit oprávněné obavy na straně maloobchodu, který následně upřednostní zahraniční dodavatele masa a masných výrobků.

Číst dál...

 

Stanovení obsahu masa v masných výrobcích

Napadá Vás při pohledu na úvodní titulek, že se Vám do ruky omylem dostal článek původně připravený pro zářijové vydání časopisu MASO z roku 2003? Máte dokonce pocit, že stanovení obsahu masa v masných výrobcích pro účely jejich označování je v současné době tématem neaktuálním? Z teoretického hlediska by tomu tak být mohlo, nicméně v praxi je situace odlišná. Pojďme si proto shrnout základní údaje, které se tohoto tématu týkají:

Číst dál...