​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Reakce ČSZM na aktuální výstupy z činností IARC

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) považuje aktuální výstupy z činností Mezinárodního úřadu pro výzkum rakoviny (IARC), který pracuje pro Světové zdravotnické organizace (WHO), za poplašné a neobhajitelné.

Na základě výsledků šetření v oblasti identifikace nebezpečí IARC zařadil „červené maso“ mezi činidla potenciálně karcinogenní pro člověka a zpracované maso pak mezi činidla karcinogenní pro člověka. V rámci tohoto šetření ovšem nebylo provedeno posouzení rizika, což znamená, že IARC nevzal v úvahu skutečnou expozici spotřebitelů vůči masu ve vztahu k jeho potenciálu vyvolat u konzumentů rakovinové bujení.

ČSZM je ale v první řadě přesvědčen o tom, že v oblasti spotřeby potravin nelze izolovat a hodnotit každý jednotlivý faktor z hlediska jeho vlivu na riziko vzniku rakovinových onemocnění. Jedná se o velmi komplexní problematiku ovlivňovanou velkým množstvím dalších známých i neznámých faktorů, mezi kterými se podle obecně dostupných informací na předních místech vyskytuje vliv kontaminantů z životního prostředí (např. znečištění ovzduší) a zdravotní stav, genetické predispozice, věk, celková výživa a životní styl konzumentů.

Dlouhodobě je v rámci všeobecně uznávané názorové linie propagován pestrý a nutričně vyvážený jídelníček odpovídající věku, pohlaví, zdravotnímu stavu a energetickému výdeji konzumentů. Do takového jídelníčku bezpochyby patří i přiměřená konzumace červeného a zpracované masa, neboť maso je především zdrojem bílkovin s vysokou biologickou hodnotou a také lidskému organizmu dodává některé vitamíny a minerály ve snadno stravitelné formě.