​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Slušné žití

Člověk má před sebou vždy nějaké cíle, ke kterým se snaží s větší či menší zarputilostí dostat. Jen málokdy najde čas, aby se zastavil a zamyslel se, jestli svůj cíl vytyčil správně, rozhlédl se, jestli ho vítr nesvedl z cesty nebo jestli se cíl na dosah ruky neschoval za malým mráčkem. Stejné je to i v podnikání. Jen naše cíle jsou více ovlivněny větším množstvím vlivů okolo nás.

Proto se nemůžeme, i když se to navenek ledackdy zdá, rozhodovat tak, jak se rozhodujeme v soukromí. Měníme své postoje, korigujeme cíle. Jeden cíl by však měl zůstat vždy oporným bodem – slušně žít a podnikat. Dařilo se nám to v letošním roce? Doufám, že ano. Nebyl to pro náš obor jednoduchý rok. Ovlivnil ho náš vstup do EU spojený s řadou úkolů. Jsem si vědom, že o této problematice padlo již mnoho slov. Splnění veterinárních hygienických parametrů pro naše podniky přece bylo stanoveno na konec roku 2003. Dalo by se tedy předpokládat, že pouhé čtyři měsíce již nemohou s ničím zahýbat. Ano, mnozí byli připraveni na konci roku, jiní ještě finišovali v březnu. Neslyšel jsem, že by si ale někdo po splnění všech kritérií a obdržení oválného či kulatého razítka hlasitě vydechl. Hurá do Evropy!? Pár týdnů po otevření hranic přijela Evropa v kamionech k nám. Nejdříve pro jatečná zvířata a po zvýšení cen masa s chladírenskými návěsy s výrobním masem z Dánska, Holandska a Německa. Kam se poděly ony avizované obrovské zásoby masa v Polsku, odhadované na množství, které je schopno zaplavit náš trh? Byla to lekce umravňující prvňáčka ve škole, ukazující na sílu naší produkce v kontextu s evropskou. Pro nás mnoho, pro evropské obchodníky pár set tun levné suroviny. Dosud v zásadě vyrovnaná bilance našeho „zahraničního“ obchodu není od května povzbudivá. Vyvážíme především živá jatečná zvířata, dovážíme maso v částech. Výkony jatečních provozů zákonitě klesly. Nedaří se nám prozatím vyvážet masné výrobky. Pro další prosperitu našich podniků – tedy oboru, bude velice důležité zachovat a pokud možno rozšířit veškeré činnosti s vysokou mírou přidané hodnoty. Máme k tomu přece všechny předpoklady. Mnoho věcí se podařilo narovnat ve vztahu k dodavatelům jatečných zvířat. Je dobré, že došlo k exportům živých prasat, aby si všichni mohli v praxi osahat podmínky dodávek na německé jatky. Nevěřím, že budeme zemí, ze které budou masivně živá zvířat proudit do sousedních jatek. Je třeba také říci, že došlo k prvním importům jatečných zvířat nejen z Polska, ale také z Holandska a Německa k nám. Přes některé mediální proklamace nevěřím v žádné vážné rozpory mezi námi českými zpracovateli a producenty masa. Jistě se všichni z nás individuálně dohodneme a ví to dnes i naši obchodní partneři. Nevěřím, že ještě někdy budu mít tu čest, aby před mým podnikem proběhla demonstrace zemědělců za vyšší nákupní ceny. Proč by to dělali? Když se nedohodneme, budou prodávat jatkám sousedním a je jedno jestli českým či německým. Proč ne?! Je to přece otázka nejen ceny, ale i partnerských vztahů, finančních záruk a pravidelných plateb. Je dobré, že se nám podařilo spolu se Svazem chovatelů prasat dohodnout jednotnou základní klasifikační masku pro nákup jatečných prasat. Všichni z nás se máme od čeho odrazit. Každý z nás si můžeme vypracovat masku zcela odlišnou podle našich potřeb, ale již existuje porovnání. Je dobré, že zahájila činnost klasifikační agentura pro kontrolu provádění nákupu jatečných zvířat a došlo k jednotnému výkladu zpeněžování. Věřím, že tak dojde k omezení často nesmyslných, bohužel ale i pravdivých útokům proti našemu oboru. Je jen věcí každého z nás, jak se na svoji základní cenu dohodne se svými dodavateli. Ano, systémů je celá řada. Pro někoho nesrozumitelné, komplikované. V nákupu proběhlo v krátkém období příliš mnoho změn a bude to jen vyžadovat čas, aby se zkalený písek zase usadil na dně a prostředí se stalo průhlednější. Pokud nedojde v příštím roce k celoevropskému propadu farmářských cen, bude muset u nás dojít obecně ke zvýšení cen masných výrobků. Bude to nepopulární krok, který je však nevyhnutelný. Naše podniky přece nemohou dlouhodobě pracovat na hraně ziskovosti. Výrazné snížení nákupních cen jatečných zvířat jen u nás je nereálné a navíc by způsobilo odliv suroviny a další snížení výkonů jatek. Dlouhodobé setrvání cen masných výrobků na nízké hladině vytvoří tlak na vyšší využívání bílkovinných náhrad s dopadem na snížení jakosti masných výrobků a jistě i na jejich spotřebitelskou oblibu a spotřebu. Nebojím se říci, že podržení cen potravin – masa – na nízké úrovni bylo po našem vstupu do EU i otázkou politickou. Rozhodující pro narovnání prodejních cen je však dnes síla a postavení výrobních podniků na trhu v kontextu s obrovskou konkurencí vnitrooborovou a v obchodní síti. Asi bych se znovu opakoval ve slovech - roztříštěnost, chybějící lídr trhu, nízká specializace, nahraditelnost každého z nás aj. Nadcházející rok jistě vytvoří ještě vyšší tlak na snížení provozních nákladů, na objem prostředků pro financování provozu, na finanční tok. Nevěřím, že v tomto roce budeme skloňovat termíny modernizace, výstavba, nové vybavení, ale nákupní a prodejní ceny, splatnost, produktivita práce, obchodní zdatnost. Je reálné počítat i se zahraniční konkurencí, která si bude jistě hledat místo i na našem trhu. Obávám se, že tyto ekonomické tlaky budou mít mnohem silnější selektivní tlak na naše podniky než veterinární hygienické požadavky EU. Teprve nyní se bude projevovat finanční zdraví našich podniků. Přeji Vám do nového roku 2005 zdraví dvojí - osobní i podnikové. Přeji Vám klidný a spokojený rok, který si už všichni opravdu zasloužíme. Přeji Vám, aby jste měli co nejčastěji onen hřejivý lidský pocit, že jste dosáhli svůj cíl slušného žití a podnikání.