​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Finále na dohled?

Aktuálně se několik zpracovávaných témat blíží k významnějšímu bodu na své cestě. Třeba taková vyhláška 326/2001 Sb., nebo výrazné téma tradičních receptur v Bruselu, nebo uzavření krajských kol soutěže prodejna roku 2008, atd. Takže, tento titulek zůstane pro letmé čtenáře podivným a pro vás ostatní jej nyní dešifruji.

 
Novelizace vyhlášky č. 326 Ministerstva zemědělství z roku 2001 je tak ohraným evergreenem, že i platinové „elpíčko" by za tu dobu bylo prošoupané jako kloty úřednického saka. V současné době dochází k úpravám, o což Svaz usiluje již od zveřejnění posledního novelizovaného znění v roce 2003. Hlavní změny, které novelizace přinese spočívají ve vypuštění některých definic obsažených v závazných předpisech EU, uvedení odkazů na nově platné předpisy EU, doplnění části týkající se ryb a výrobků z nich, ale především v přesunutí záporných hmotnostních odchylek pro maso a masné výrobky z jiného již rušeného předpisu. Naše trvalé výhrady k tabulkové části, kde jsou uvedeny standardy výrobků nemohou být v současné situaci předmětem změn, neboť řešení je zablokováno odmítavým postojem MPO a spotřebitelských sdružení přesto, že současný stav zvýhodňuje zahraniční výrobce a vnáší zmatek mezi spotřebitele při rozeznávání výrobků zahraničních, drůbežích a ostatních. Řešení i tohoto problému jistě bude možné, jakmile dojde v Bruselu k registraci chráněných receptur na některé výrobky.

 
Na předchozí odstavec plynule navazuje téma tzv. zaručených tradičních specialit (TSG). Po dlouhých diskuzích mezi odbornou veřejností došlo ke shodě, že institut TSG poskytuje přehledný a jasný systém ochrany některých tradičních receptur, který není založený na diskriminaci českých výrobců z červeného masa a zároveň nejen splňuje, ale v řadě oblastí dokonce předčí kritéria nastavená vyhláškou 326. Protože o registraci již dříve projevili zájem kolegové ze Slovenska, došlo ke společným jednáním, jejichž výsledkem je dohoda na prvních čtyřech společných průzkumných přihláškách receptur k těmto výrobkům: špekáčky, spišské párky, lovecký salám a liptovský salám. Receptury společně připravovaly skupiny odborníků z praxe z obou zemí a jejich zadání znělo: tradičnost, vyrobitelnost v současných podmínkách, jasná kontrolovatelnost. Toto splnily a k datu 1.8. byla podána přihláška na české Ministerstvo zemědělství. Totéž zajistili kolegové na Slovensku. Chtěli bychom, aby jedním z výsledků byla větší důvěra spotřebitelů, a tím i větší spotřeba uzenářských výrobků obecně.

 
Dalším finišujícím tématem je blížící se vyhlášení řeznicko-uzenářské prodejny roku 2008. Již v tuto chvíli můžeme veřejně vyhlásit skupinu prodejen, které vyhrály základní kola a postupují do kola celostátního. Jsou to tyto: řeznictví Maso West Klatovy v Klatovech, řeznictví Kostelecké uzeniny v Jindřichově Hradci, řeznictví Masokombinát Jičín v Jičíně, řeznictví Maso Kazda v Úpici, řeznictví Zeman Masokombinát Plzeň v Hořicích v Podkrkonoší, řeznictví Francouz v Chrudimi, řeznictví u Dolejších v Davli, řeznictví Terno Masokombinát Písek v Českých Budějovicích, řeznictví Váhala v Brně, řeznictví Chovaneček v Roudnici nad Labem, řeznictví Maso Planá v Plané nad Lužnicí a řeznictví VOMA v Uherském Hradišti. Toto jsou lídři prodeje masa a uzenin a mezi nimi se najde „Prodejna roku 2008". Všem finalistům přejeme hodně úspěchů v závěrečném klání a zejména hodně zákazníků s velkým apetitem. Přehlídka nejlepších a výsledky celostátní soutěže budou slavnostně vyhlášeny dne 9. září 2008 na Skalském dvoře v průběhu slavnostního společenského večera u příležitosti konání 10. ročníku semináře o údržnosti masa a masných výrobků pořádaném časopisem Maso a ČSZM.

 
Tímto plynule přecházím k poslednímu finišujícímu tématu a tím je pozvánka na zmiňované tradiční zářijové řeznické setkání. Pořadatelé slibují, že selátko bude letos obzvláště vypečené, nápoje obzvláště vychlazené a témata interesantní jako pokaždé. Pro ty, kteří nejsou ještě rozhodnuti, mám jednu radu - přijeďte je to vždy po všech stránkách dokonalé.
Dokonalé právě tak, jako řeznický fotbalový turnaj konaný o víkendu před seminářem v Přerově a skvěle organizovaném firmou Trumf za přispění ČSZM. Tak a to je poslední pozvánka, na závěr všem přeji jako vždy dobrou chuť.