​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Řezníci oceňovali nejlepší prodejny

Již desátý ročník semináře o Údržnosti masa a masných výrobků konaném tradičně v hotelu Skalský dvůr proběhl 9. a 10. září 2008. Letošní téma bylo věnováno obalům, obalovým materiálům a balící technice. Zpestřením přednášek byla možnost otestovat si své smysly při degustačních zkouškách. Během semináře též proběhl, jako jeho ne nevýznamná součást, společenský večer. Během tohoto večera byli slavnostně oceněni nejlepší studenti oboru zpracování masa, byla předána prestižní ocenění našeho oboru a byl vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší řeznickou prodejnu.

 
První oceněnou, nejlepší studentkou, byla slečna Šárka Zídková, studentka Střední průmyslové školy technologie masa v Praze (nový název školy je VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských technologií). Dalším oceněným byl student Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Táboře pan Jan Paďourek. Nejlepším učněm se stal Tomáš Holub, učeň Středního odborného učiliště v Poličce.

 
Prestižní ocenění „mistr oboru pro rok 2008" bylo předáno panu Augustinu Tetourovi ze společnosti Vysočina a.s.

 
Do vážené skupiny čestných členů ČSZM přibyli další čtyři jména. Toto ocenění bylo předáno MVDr. Ladislavu Hájkovi (společnost ZŘUD MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ a.s.), panu Pavlu Jelínkovi (společnost Jan Prantl Masný průmysl Žirovnice), panu Vladimíru Jůzovi (společnost Maso Planá a.s.) a Ing. Bohuslavu Majerovi (společnost Animalco, a.s.).

 
Dalším vrcholem programu společenského večera bylo vyhlášení „Nejlepší řeznické prodejny roku 2008". Finalistům, zástupcům 13. prodejen, které postoupily do celostátního kola, bylo předáno ocenění prvního ročníku této soutěže. Jednalo se o společnosti: Maso Kazda s.r.o., Řeznictví a uzenářství Francouz s.r., Řeznictví a uzenářství u Dolejších s.r.o., ZŘUD-Masokombinát Písek CZ, a.s., Váhala a spol. s.r.o, VOMA s.r.o., Masokombinát Jičín spol. s r.o., Maso Planá, a.s., Maso WEST s.r.o., Kostelecké uzeniny a.s., M.U.S.P. a.s.(MK Plzeň s.r.o.), Inpost s.r.o.

 
Historicky prvním vítězem se stala prodejna firmy Chovaneček a.s. z Litoměřic. Zvítězila, protože je prostě perfektní a majitelé si získané ocenění náležitě považují. Je nutné také podotknout, že představenstvo ČSZM ihned následující den, na svém pravidelném jednání, vyhlásilo druhý ročník této úspěšné soutěže.

 
Během semináře se ovšem také hodně diskutovalo nad současným nepříznivým vývojem cen výrobní suroviny. Zatímco vepřové části se dávají víceméně předvídat, výrobní surovina díky vývozům na východ vylétla, ale obchod toto neakceptoval a akceptovat nehodlá. Díky tomu, že obchod urputně drží ceny a výrobci nemají sílu na rychlejší změnu, je sice spotřebitel a volič spokojenější, ale na čí účet? Tuto otázku jsme též vyřešili, na náš.

 
Desátý ročník skončil, je třeba poděkovat organizátorům a těšit se, co nového nás čeká na příštím, jedenáctém ročníku semináře.