​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Úvaha nad Vánočním kaprem II

Tak a zase je to tady, končí rok, tentokrát rok 2008. Před rokem jsem se zamýšlel nad tím, jak se bude vyvíjet situace v oblasti porážek prasat v roce 2008. Předpokládal jsem celkem problematický rok, ale skutečnost předčila všechny představy. Situace se vyvíjí čím dál tím lépe, ale nikoliv pro tuzemské zpracovatele, ale zejména pro dovozce vepřového na tuzemský trh. Takže při liberálním zájmu našich oficiálních míst doporučuji všem porážkám najmout si dobrého kupce s vepřovým a pokud bude dost dobrý, tak přežít jako obchodní společnost.

Oficiální prognózy pro rok příští předpokládají pokles výroby prasat o 16% oproti roku letošnímu. Brzdit dovoz je nesmyslné, neboť jsme na dovozu vepřového již tak závislí, že si to nemůžeme dovolit. To znamená, že stát může konečně zrušit všechny komise týkající se vepřového, protože už nebude proč zasedat a navíc se ušetří spoustu peněz. Třeba na nějakou komisi o automobilovém průmyslu, jak jde do kopru a kdy se zase vrátí a co nabídneme nezaměstnaným zahraničním dělníkům, které jsme sem nalákali a nyní si s nimi nevíme rady. No teda moc sváteční ta úvaha nebyla, ale když se zamyslím nad letošním rokem, nemůžu si pomoci, vidím v jatečnictví tuto situaci. A to jsem se ještě nezmínil o cenách hovězích kůží, to je taky lahůdka. Trh s kůžemi se prakticky zhroutil a ceny jsou symbolické a jejich výše mi spíše připomíná matematické cvičení s čísly blížícími se nule. Nečekaně vysoké ceny výrobních mas a sádla oproti nízkým cenám částí letos potrápily i spoustu výrobců uzenin, kteří neměli šanci se s obchodníky včas dohodnout na adekvátní odezvě v cenách uzenin.

 
Toto všechno jsou problémy, které řešíme, trápíme se nad nimi a hledáme jejich řešení. Že to řešení najdeme o tom jsem přesvědčen, mimo jiné i proto, že první řeznická stavovská organizace vznikla na našem území již před 698 lety. Takže naši předchůdci se museli vypořádat s takovými problémy jako byly husitské války, morové rány, bitva Na Bílé hoře, třicetiletá válka, dvě světové války, různé politické režimy atd. Toto mě utvrzuje v přesvědčení, že když potřebujeme, řešení i velmi složitých situací najdeme. Najdeme je zejména ve své píli, moudrosti, poctivosti a víře ve své schopnosti.

 
Na závěr bych chtěl tak jako v minulých letech poděkovat. Poděkovat všem členům Svazu, představenstvu, dozorčí radě a sekretariátu za přístup a práci v roce 2008. O tom, že toto nasazení bude stejné či větší v roce příštím, nepochybuji.

 
Chtěl bych , všem, kteří se cítí být příslušníky našeho starobylého a hrdého řemesla, popřát po celý rok 2009 mnoho zdraví , štěstí , lásky, pracovních a obchodních úspěchů.