​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Uzeniny na našem trhu, budou naše?

Ano. Jsem o tom přesvědčen, že minimálně v blízké budoucnosti budou vyráběny převážně na území Česka a ponejvíce českými subjekty.

 

Ptáte se proč si to myslím? Protože obecně lze konstatovat několik důležitých podmínek pro toto tvrzení. Uzeniny vyrábět umíme. Uzeniny vyvážíme víc než dovážíme, již několik let po sobě (zdroj ČSÚ). Spotřebitelé preferují specifickou českou chuť. Spotřebitelé preferují regionální výrobky. Výroba je silně diverzifikovaná. V oboru se trvale investuje. Relativně velká část maloobchodního obratu uzenin je realizována domácími subjekty. Popularita speciálek (obchodů masa a uzenin) při prodeji uzenin trvale roste již čtvrtý rok po sobě. Tak co, stačí? Myslím, že důkazního materiálu máme až dost. Z toho co je výše uvedeno, vyplývá, že české uzenářství se těší slušné kondici, která by měla přispět k překonání současné globální krize. Přejme mu, aby se to podařilo a přispívejme k pokračování starobylé a hrdé tradice českých mistrů uzenářských.

 

Ještě bych chtěl zmínit několik zajímavostí, které se udály v poslední době. Výrobní sekci a výkonnému řediteli se podařilo uzavřít rozvleklé vyjednávání se slovenskými partnery i tuzemskými oponenty o recepturách pro přihlášení čtyř tradičních regionálních specialit. Takže pokud se nenajdou další brzdiči tohoto procesu, v nejbližší době budou přihlášky předány do Bruselu.

 

Dále se podařilo Svazu zorganizovat podání žádosti o dotační titul na vzdělávání pracovníků oboru. Do projektu se zapojilo dvanáct členských firem, které projevily zájem a 16.3. byl projekt předán k posouzení na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Do třetice Výrobní sekce uspořádala 17. března úspěšný odborný seminář na téma stávajících a připravovaných legislativních požadavků v oblasti označování potravin, mikrobiologických kritérií, používání aditiv a odstraňování vedlejších živočišných produktů.

 

Loňská úspěšná soutěž řeznických prodejen má pokračování. Představenstvo Svazu vyhlásilo druhý ročník soutěže Řeznická prodejna a partnerem pro tento ročník se stal SZIF. Takže v letošním roce bude porota posuzovat i prodej výrobků Klasa.

 

Pokračují přípravy oslav 700 let od udělení privilegií řeznickému cechu Českým králem Janem Lucemburským, které se budou konat v roce 2010. Byl ustaven přípravný výbor, který každý, kdo chce k uvedenému tématu přispět, může kontaktovat sekretariát ČSZM na tel. čísle 244 092 405.

 

A v neposlední řadě Nákupní sekce významným způsobem vstoupila do jednání s MZe, aby obhajovala zájmy jednotlivých členských jatek Svazu při nastavení podmínek pro klasifikaci JUT prasat.