​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Jaromír Kloud - 25 let s ČSZM

Pozoruji to číslo a říkám si, byť nerad, že jsem poměrně velký pamětník činnosti Svazu. Je to tak, do představenstva jsem prvně vstoupil na jaře roku 1999. Snad, v některých momentech, jsem pomáhal utvářet strategii a činnost našeho spolku. Některé záležitosti v životě přicházejí v jakýchsi vlnách ne nepodobných sinusové křivce. My zkušenější (rozuměj starší) již neřešíme, ve které fázi křivky se pohybujeme, a když je to potřeba, tak naskočíme a jedeme.

Jaromír KloudMusím konstatovat, že za posledních deset dvanáct let je Svaz všeobecně v dobré kondici. Věnuje se činnostem, pro které byl předurčen. Má několik strategických směrů, které rozvíjí. Pokud zmíním hlavní pilíře, ze kterých se naše činnost odvíjí, tak musím začít u pilíře legislativního, neboť v současné době jsme partnery pro všechny vládní či nevládní organizace mající co do činění s naším oborem. V první řadě bych chtěl jmenovat Ministerstvo zemědělství, dále Potravinářskou komoru, Státní veterinární správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Agrární komoru, Svaz obchodu a cestovního ruchu a další. A to na národní úrovni. Na té evropské komunikujeme s Evropskou komisí, DG Sante, DG AGRI, svazy řezníků a obchodníků s masem CLITRAVI a UECBV. V dnešní době prakticky neexistuje předpis, na národní či evropské úrovni, týkající se našeho oboru, o kterém bychom nebyli informováni, o kterém bychom vzájemně nediskutovali, či ke kterému bychom se nevyjadřovali. V mnohých případech se některé návrhy či nápady podařilo posunout do roviny, která nám lépe vyhovovala nebo byla zcela dle našich představ. V podstatě jsme velmi slušně fungující lobbistická organizace pracující ve prospěch nejen svých členů, ale ve prospěch všech firem v našem oboru podnikajících.

Pro tuto činnost potřebujeme ekonomickou stabilitu, to je další pilíř. Ten jsme vytvořili dostatečně pevný, takže ke konci účetního období Svaz vykazoval finanční rezervu zhruba pět miliónů korun na svých účtech, což se rovná zhruba jeden a půl roku plné činnosti.

Třetím naším pilířem je činnost společenská. Na tomto poli také dosahujeme výsledků, za které se nemusíme stydět. Pro své členy organizujeme každoroční školení, které svým významem již dávno přesáhlo původně zamýšlený rámec a dnes si podzimní dny již bez této akce ani nedokážeme představit. Další akcí, kterou organizujeme pro své členy, je každoroční soutěž Prodejna roku, každoročně též vyhlašujeme mistra oboru a jmenujeme čestné členy. V rámci společenského povědomí o Svazu se také snažíme účastnit veletrhů konaných v rámci ČR.

Posledním pilířem, který je ovšem zatím subtilnějším, oproti předchozím, je souhrnně řečeno vzdělávání. Jedná se o naši dlouholetou snahu zajistit dostatek odborně zdatných pracovníků pro naše podniky. Toto se i do budoucna jeví jako velké téma, neboť v naší industriálně zaměřené společnosti je o pracovníky mající chuť pracovat v masném průmyslu velká nouze.

Tímto přehledem bych chtěl poukázat na strategii pro příští léta a tím bych rád pro tuto chvíli skončil. Jen úplně na závěr mi dovolte popřát Svazu, představenstvu, dozorčí radě a sekretariátu mnoho úspěchů v další činnosti. Těším se na spolupráci.

 

Jaromír Kloud

 

Uveřejněno v časopise Maso 3/2024